Atmakaraka ja Amatyakaraka – mida ihkame ja kuidas saavutame

Kui me vaatame oma horoskoopi, näeme, et planeedid asuvad kõik teatud kraadidel. Nendel kraadidel väljendub  iseloomulik omadus, mis seostub mingite inimeste või sündmustega. Igal majal on fikseeritud tähistaja ehk karaka, mida nimetatakse bhavakaraka. Sarnaselt majadele, saab iga planeet endale tähistaja ehk charakaraka, mis sõltub planeedi kraadidest, seega on see muutlik. Klassikud viitavad 7 karaka olemasolule. Rahu ja Ketu ei saa olla tähistajad ehk karakad. LOE EDASI

Karmavarga

Meie sünnikaart koosneb kahe teistkümnes majast, mis jagunevad erinevatesse kategooriatesse – dharma (I V ja IX maja), artha (II, VI ja X maja), kama (III, VII ja XI maja) ja moksha (IV, VIII ja XII maja). Iga maja omab mingit konkreetset iseloomustust ja omadust. Näide – VII maja on abielu, partnerlus, äri, läbirääkimised jne. VII maja eritähenduslik kaart on D7 ehk saptamsa kaart. LOE EDASI

Parim ravim Saturni energiatele

Saturni nimetatakse üksinduse, hirmude ja lahti laskmise planeediks. Ärevus, hirm, lein, ebakindlus, kaotus ja valusad õppetunnid  on metoodika, mida Saturn rakendab, et õpetada isikule mil moel lasta lahti mõttetutest asjadest.

Elu teatavas faasis ja vanuses me saame teadlikumateks asjadest, mis on suuremad kui meie ning mida me ei saa kontrollida, nt: surm, krooniline haigus või ülemäärased kohustused. Need on valulikud kriisid, mil õpime Saturni õppetunnid. Lõppkokkuvõttes teeb Saturn meid eluküpsemaks ning me teeme rahu oma minevikuga ja laseme sellest lahti. Hea Saturn on kaastundlik ja mõistev. Halb Saturn on väga kibestunud ning isekas. LOE EDASI

Arudha lagna- illusoorne MINA

Eelnevates artiklites olen põgusalt maininud terminit “Arudha lagna”, kuid pole pikemalt selgitanud selle tähendust.

Mis on Arudha lagna?

Arudha on illusioon, maya, mis meie ümber on. Lagna on tõusumärk, mis tähistab meie tõelist MINA pilti. Arudha lagna on meie illusoorne mina, mis näitab kuidas me maailmale tundume ja kuidas meid nähakse. Arudha lagna näitab inimese staatust maailmas. Ettevaatlik ning segaduses inimene võib välismaailmale tunduda kui tugev juht või tugev juht võib maailmale tunduda kui segaduses ja ettevaatlik inimene. Stsenaariume on miljoneid. Igal juhul on Arudha lagna, edasipidi AL, osa isiku iseloomujoontest. On väga tõenäoline ära arvata inimese AL ja mitte tõeline lagna, sest AL on illusioon ning mulje teistele inimestele.

Kuna AL on seotud illusiooni, pertseptsiooni ja muljega, siis on see väga tähtis materiaalsete kriteeriumite hindamisel. Pühak Parasara ja Jamini õpetasid, et XI maja AL-st edasi näitab inimese õnnestumisi ning XII maja AL-st edasi näitab isiku kulutusi. Loomult halvad planeedid III ja VI majas AL-st vaadatuna muudab isiku julgeks, kes ületab takistused vapralt. Selline kombinatsioon esineb tihti materiaalselt edukate inimeste kaardis.

Kas see tegelikuses ka nii on, on eraldi küsimus. Sellise mulje olemaolu on materiaalses maailmas oluline. Loomult head planeedid III ja VI majas AL-st vaadatuna muudab inimese diplomaatiliseks ning teistega arvestavaks inimeseks, kes ei kakle ega võitle avalikuse ees. Sellised kombinatsioonid esinevad tihti pühakute ning vaimsete inimeste kaartides.

On fakt, et inimesest esinev mulje ning tegelikus on erinev, mis tõttu on mõlema analüüsimine väga oluline.

Kuidas leida oma AL?

  1. Vaata, millises majas asub sinu D1 kaardi valitseja. Näide – Lõvi lagna ja valitseja Päike asub V majas, Amburis.
  2. Loe, mitu maja edasi asub tõusumärgi valitseja tõusumärgist (lugeda tuleb kellaliikumise vastassuunas). Näide – Päike asub Amburis, V majas, olles IX maja edasi Lõvist.
  3. Loe see arv, alustades tõusumärgist edasi ning vaata, mis märgi saad. Näide – Lõvi tõusumärgist loetuna, IX märki edasi, asub Jäär. Selle isiku AL on Jäär.
  4. Erandina, kui isikul asub lagna valitseja VII majas, tuleb lugeda valitseja positsioonist VII maja edasi ehk isiku tõusumärk ja AL on samad.

Et näha, mis on isiku AL kaart ning millised illusioonid ümber inimese keerlevad, tulebki teha AL tõusumärgiks ning lugeda kaart AL-st vaadatuna. Eelneva näite puhul kui D1 kaardis on inimesel Päike V majas, siis AL kaardis on Päike IX majas, mida muudab nägemust inimesest kardinaalselt.

Loo endale tasuta sünnikaart, et saaksid arvutada enda AL, SIIN