Shadbala ehk planeetide tugevus

ShadbalaShadbala – planetaarne tugevus ja väärikus.

Shadbala on kõige võimsam kalkulatsioon, et saada teada oma planeetide tugevuse ning väärikuse. Me vajame shadbala mõistmist, et saada aru, milliseid tulemusi annavad planeedid ning joogad oma dashade ajal.

Shadbala koosneb 6 erinevast tugevusest. Iga tugevus väljendab aspektide, planeetide ja märkide tugevust. Nõrgad planeedid toovad ebameeldivaid tulemusi. Sünnikaardi majade ja nende valitsejate tugevused on samuti väga tähtsad, sest majade tugevused on otseses seoses majades esinevate tulemustega. Näitena, kui 2 maja on nõrk ning valitseja samuti, ei saa oodata 2 majaga ja tema valitsejaga seoses häid tulemusi.

Kalkulatsioon

Täielik Shadbala on kõikide Balade summa, mida arvutatakse ruupiates või viruupiates. Üks ruupia on 60 viruupiat. Enamikud tugevused määratakse vahemikus 0 kuni 60 viruupiat, kus 0 on väga nõrk ning 60 väga tugev. Mõnel Balal, näiteks Drekkana Bala, on maksimaalne väärtus ainult 30 viruupiat. Parasara toob välja igale planeedile vajaliku tugevuse, millest saame lugeda planeedi tugevaks. Seega on neil planeetidel head efektid ning planeedid alla vajaliku summa toovad halbu tulemusi.

Shadbala tüübid

On olemas 6 põhilised Shadbala tüüpi. Toon Shadbalade hierarhiast ning nende tähendusest ülevaate.

 • Sthana Bala – positsiooniline tugevus
 • Dig Bala – otsene tugevus
 • Kala Bala – ajutine tugevus
 • Chestha Bala – liikuv tugevus
 • Naisargika Bala – loomulik tugevus
 • Drig Bala – aspektide tugevus

Sthana Bala

Sthana Bala on planeetide positsiooniline tugevus, mis sõltub otseselt planeetide märgilisest asetusest. Sthana Balal on 5 osa, mille kokku liitmisel saame teada täieliku Sthana Bala.

 • Uchcha Bala – kõrgendatuse tugevus
 • Saptavargaja Bala – divisjoniline tugevus ehk positsioonid erinevates divisjoni kaartides
 • Ojhajugmariamsa Bala – asetused ebatavalistes navamsades
 • Kendradi Bala – asetused nurga või tipu majades
 • Drekkana Bala – planeetide kraadilised asetused
Planeet/kraad 0˚-10˚ 10˚-20˚ 20˚-30˚
Päike, Marss, Jupiter 15 0 0
Kuu, Veenus 0 15 0
Merkuur, Saturn 0 0 15

Tabelist näeme, millistel kraadidel saavad planeedid kõige rohkem tugevust.

Dig Bala

Dig Bala on planeetide otsene tugevus, millel on väga suur mõju planeetide tulemustele. Planeedid, millel on kõrge Dig Bala, toob positiivseid tulemusi. Planeedid, millel on madal Dig Bala, tekitab takistusi ning toob vastupidiseid efekte.

Iga planeet omab otsest tugevust nurgamajades. Nurgamajad on 1, 4, 7 ja 10 majas. Dig Bala on vahemaa planeedi positsiooni ning suurima tugevuse punktist. Dig Bala saab olla vahemikus 0 kuni 60 viruupiat.

Planeet Tugevaim punkt Nõrgim punkt
Päike, Marss 10 maja 4 maja
Merkuur, Jupiter 1 maja 7 maja
Kuu, Veenus 4 maja 10 maja
Saturn 7 maja 1 maja

Näide 1: Kuu asub Sõnnis 3˚ ning MC 17˚ Vähis. Kuu Digbala on (97˚-33˚)/3=64/3=21 viruupiat.

Näide 2: Päike asub 12˚ Kaljukitses ja Lagna Vähis 23˚. Päikese Dig Bala peab arvutama 7 majast lähtudes ehk Kaljukits 23˚. Seega (293˚-272˚)/3=21/3=7 viruupiat

Kala Bala

Kala Bala on planeetide ajutised tugevused, mis tulenevad erinevatest ajalistest märkidest. Kala Bala koosneb 6-st erinevast tüübist.

 • Nathonatha Bala – reziimi tugevus (öö/päev)

Kuu, Marss ja Saturn on tugevaimad öösel ning nõrgad päeval. Päike, Jupiter ja Veenus on tugevaimad päeval ning nõrgemad öösel. Merkuur saab alati maksimaalse tugevuse.

 • Paksha Bala – Kuufaasiline tugevus

Head planeedid saavad maksimaalse Paksha Bala täiskuu ajal ning minimaalse Paksha Bala kuu loomise ajal. Halbade planeetide puhul on kalkulatsioon vastupidine.

 • Tribhaga Bala – Öö ja päev
 • Varsha Masa Dina Hora Bala – Aasta, kuu, päeva ja tunni tugevus
 • Yudhdha Bala – Planetaarse sõja tugevus

Planetaarne sõda toimub kui näiteks on Mars ja Saturn 1˚ kaugusel üksteisest.

 • Ayana Bala – Pööripäevaline tugevus

Chestha Bala

Chestha Bala on planeetide liikuv tugevus, mis rakendub kõikidele planeetidele, va Päike ja Kuu. Ülejäänud 5 planeeti võivad olla 6 erinevas liikumises.

 • Otsene, aga aeglane
 • Otsene ning normaalne
 • Otsene, aga kiire
 • Paigal
 • Retrogratsioonis
 • Integressioon – liikumine ühest märgist teise

Retrogratsioon on Chestha Bala kohaselt väga tugev. Retrograadne planeet on võimas ning saab maksimaalse Chestha Bala ehk 60 viruupiat. Seda seisundit nimetatakse vakriks. On olemas teist tüüpi retrogratsiooni, mida nimetatakse anuvakraks ehk planeedi retrograadne liikumine eelmisse märki. Anuvakra planeet saab 50% tugvusest eh 30 viruupiat.

Paigal seisvad planeedid ei liigu, mis leiab aset kui toimub liikumise vahetus ehk retrogratsioon lõppeb ning planeet valmistub liikuma otse edasi ning vastupidi. Paigal seisvad planeedid saavad 25% tugevusest ehk 15 viruupiat. Sellist liikumist nimetatakse vikalaks.

Naisargika Bala

Naisargika Bala on planeetide loomulik tugevus, mis ei sõltu planeetide positsioonidest, vaid on fikseeritud. Planeedid, millel on sarnane Shad Bala, on eristatavad Naisargika Bala abil. Kõrgema Naisargika Balaga planeet on tugevam.

Planeedid reastatakse nende heleduse järgi ning nad saavad oma tugevused vastavas järjekorras. Päike on kõige valgem planeet ning Saturn kõige tugevam.

Positsioon Planeet Tugevus (ruupiad) Viruupiad
1 Päike 7/7 60
2 Kuu 6/7 51.4
3 Veenus 5/7 42.9
4 Jupiter 4/7 34.3
5 Merkuur 3/7 25.7
6 Marss 2/7 17.1
7 Saturn 1/7 8.6

Drig Bala

Drig Bala on planeetide aspektuaalne tugevus ehk teistelt planeetidelt tulevate asepktide tugevus. Enamik Balasid on eraldiseisvad ega ei sõltu teistest planeetidest, aga Drig Balas loevad teised planeedid. See on tähtis Bala, sest tugeva Drig Balaga planeet toob oma dashal soodsaid tulemusi. Aspektivad planeedid aitavad oma dashadel või transiitide ajal.

Drig Bala jaotab aspektid kahte kategooriasse:

 • Kasulikud ja head aspektid
 • Halvad ja kahjulikud aspektid

Kasulikud ja head planeedid on Jupiter ja Veenus. Kahjulikud planeedid on Päike, Marss ja Saturn. Merkuur on halb kui see on ühenduses halva planeediga (ka sõlmed).

Shad Bala kokkuvõte

Planeetide tugevused või nõrkused sõltuvad planeetide Balade summaarsest numbrist. Kokkuvõtlik Shad Bala on väga tähtis, et hinnata planeetide dashade või transiitide tugevusi. Planeedid, millel on kõrge Shad Bala, omab tugevaid efekte, mis on enamik ajast positiivsed. Seega võivad tugevad planeedid omada ka tugevaid ebameeldivaid tulemusi, mis on võimalikud Saturni ja Marsi puhul. Planeedid, millel on madal Shad Bala, omavad ebameeldivaid või kahjutuid tulemusi.

Shad Bala nõuded

Planeedid loetakse tugevaks kui nad täidavad minimaalse Shad Bala nõuded.

Planeet Nõutud (ruupiad) Viruupiad
Päike 6.5 390
Kuu 6.0 360
Marss 5.0 300
Merkuur 7.0 420
Jupiter 6.5 390
Veenus 5.5 330
Saturn 5.0 300

Planeedid, mis on täitnud ülal toodud tabeli põhjal Shad Bala minimaalsed nõuded, loetakse tugevateks ning annavad oma dashade ja transiitide ajal positiivseid tulemusi. Siiski halvad planeedid, Saturn ja Marss, võivad anda probleeme ja masendust ka.

Individuaalse Shad Bala tüüpide nõuded

On olemas teist tüüpi nõuded Shad Balade jaoks, mis sätestab erinevate Bala tüüpide minimaalsed nõuded, et hinnata planeetide tugevust, isegi juhul kui Shad Bala summa ei ole ületatud. Planeedid on jaotatud gruppi ning iga planeet peab täitma kõik nõuded, et olla tugev.

Planeet Sthana Bala Dig Bala Kala Bala Chestha Bala Ayana Bala
Päike, Jupiter, Merkuur 165 35 50 112 30
Kuu, Veenus 133 50 30 100 40
Marss, Saturn 96 30 40 67 20

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.