Kuidas lugeda horoskoopi?

Astroloogia on teadus, milles kehtivad oma printsiibid ja tavad. Ainult neid tavasid järgides on võimalik esitada teesid ning leida neile vastused. On väga tähtis, et tunnete astroloogia põhimõtteid, sest vastasel juhul ei too horoskoobi analüüsimine tulemusi.

Mis on astroloogia põhilised printsiibid, mida peab järgima? Tuleb teada enda täpseid sünniandmeid – kellaaeg, koht, kuupäev. Ainult nende andmete põhjal on võimalik luua täpne sünnikaart.

Kuidas tekib sünnikaart? Sünnikaart on nagu “foto” ajahetkest, mil hing sündis. “Fotol” on näha tolle hetke planetaarsed seisud, mis saavadki hinge sünnikaardiks. Taevakehade asetused kaardis väljendavad sündinud hinge evolutsiooni ja arengut praegusesse inkarnatsiooni. Ükski hing ei sünni kui taevased kehad pole sümbioosis hinge karmaga. (ajaline eksimus saab olla maksimaalselt +- 5 minutit, üle selle võivad teesid ja prognoosid valed olla).

  1. Tea oma sünniandmeid
  2. Tea astroloogiliste mõistete tähendusi

Ilma baasteadmisteta ei saa kaarti lugeda, sest sa ei tea, mida mis tähendab. Elus pole võimalik üldse midagi teha, kui pole vastava valdkonna baasteadmisi. Populaarsemad mõisted on loetavad SIIT.

Nüüd mõtle, millisele küsimusele sa vastust soovid. Vastused leiduvad kõigele, mis on sinuga seotud. Et õppida tundma end, tuleb analüüsida kuute põhilist punkti: tõusumärk, kuu, päike, ketu, atmakaraka ja atmayakaraka.

Tahad teada abielust, analüüsi VII maja ja D9 ehk navamsa kaarti. Või huvitab töö ja karjäär, siis analüüsi X maja ja dasamsa kaarti. Tõusumärk on füüsiline keha, kuu on meel ja tunded, päike on hing ja elujõulisus, ketu on mineviku oskused ja kogemused, atmakaraka on hinge tähistaja ja atmayakaraka on meele/mõistuse tähistaja (mida ihaldame ja kuidas saavutame?).

Nüüd tähelepanekud ja sammud horoskoobi analüüsimisel.

Väga oluline punkt horoskoobis on tõusumärk. Tõusumärk sätib paika elustruktuuri ja põhilise vundamendi. Igal tõusumärgil on erinevad põhimõtted ja hoiakud elule. Tõusumärk ehk lagna on sinu füüsiline keha, väljanägemine. Analüüsides tõusumärki tuleb jälgida, kas tõusumärk on kahjustatud.

Kui tõusumärk on kahjustustest vaba, on inimesel hea tervis, nii füüsiliselt kui vaimselt. Tõusumärki kahjustavad Saturn, Rahu, Ketu. Nende asetsemine I majas halvendab tõusumärgi sära ja südikust. Rahu-Ketu on loomult halvad planeedid ning muudavad inimese kaootiliseks ja äkiliseks. Mõlemad tähendavad transformatsioone ja omavad plahvatuslikku energiat. Saturn I majas muudab inimese kohusetundlikuks ja raskemeelseks, kel on keeruline elust tõeliselt rõõmu tunda, kuid seevastu on lojaalne. Kõige paremaid tulemusi I majas annavad Päike, Merkuur, Jupiter, Marss, Veenus, sõltumata märgist. Päike I majas annab enesekindlust ja elujõudu. Merkuur lisab nutikust ja sõbralikust. Jupiter lisab visiooni ja suurt pilti. Marss lisab julgust ja energiat. Veenus lisab loovust ja ilu. Võimalik, et I majas leiab aset nende planeetide ühendus ehk konjuktsioon? Merkuuri-Veenuse ühendus või Marss-Jupiter.

Kui I maja on tugev, tuleb inimene elus toime kõigega. Tugev I maja= tugev tervis ja palju elujõudu. Järgmiseks tuleb analüüsida I maja valitsejat ehk planeeti, mis juhib sinu tõusumärki. Mis planeet see on ning mis majas ja märgis see asetseb? Tõusumärgi valitseja asetsus viitab elufookusele. Maja näitab suunda, millele me kõige enam tähelepanu osutame ja märk näitab kuidas me selles valdkonnas käitume. Kui valitseja, edaspidi lagnesh, on kahjustatud, on oodata probleeme paradiisis. Näide lagneshi kahjustatusest – Jäära tõusumärk, Marss IV majas Vähis. Lagnesh on nii märgiliselt kui majaliselt kõige madalamas punktis. Selline asetus annab vägivaldse natuuri, sest Marss on ebaküps ning ei suuda oma energiat kontrollida(vastukaaluks Kaljukitsele X majas, kus Marss on kõrgendatud ja omab head distsipliini ja enesekontrolli). Lagensh Marsi asetus X majas loob võitleja. Mitmetel  legendaarsetel tippsportlastel on Marss X majas. Lagnesh on üks tähtsamaid planeete. 

Kuu – planeet, mis sümboliseerib meie psühholoogilist ülesehitust. Kuidas me tunneme ja tajume ning mida me mõtleme. Kuud peetakse isiklikust seisukohast kõige tähendusrikkamaks planeediks, sest kuumärk ütleb kuidas me maailma tajume ning mida me välja anname. Selleks loome “kuukaardi”, milles teeme kuumärgi I majaks ning analüüsime kaarti sel viisil. Ühtlasi tähendab Kuu ema – milline on sinu ema ning kuidas ta sinu eest hoolitses.

Kuu on kõige kiiremini liikuv planeet, läbides ühe märgi ~2.3 päevaga, seega sobivad talle märgid, mille valitsejad liiguvad kiirelt. Päike liigub kiirelt, Merkuur samuti. Neis märkides on Kuu asetus hea. Samas Veevalaja ja Kaljukits pole kõige meeldivamad asetused, sest neid märke valitseb Saturn, mis on kõige aeglasem planeet. Sestap muutub ka meel ja mõistus aeglaseks. Kui Kaksikutes on Kuu kiire ja nutikas, siis Kaljukitses on ettevaatlik ja vaoshoitud. Kuu valitseb Vähi märki, on kõrgendatud Sõnnis ning nõrgestatud Skorpionis.

Kuu sümboliseerib vett meie kehas ja kas oleme piisavalt hüdreerunud. Organismis on ~60% vett, mis muudab vee väga oluliseks komponendiks efektiivsel toimimisel. Vesi on organismi kütus, ilma milleta keha enam ei funktsioneeri. Järgmine kord kui tahate tähistada alkoholiga, võtke vett :). Mis puudutab prognoosivat astroloogiat, siis kõige täpsemad tulemused tulevadki kui analüüsid kuukaarti, sest nii on võimalik ennustada kuidas sina käitud ja kuidas sa maailma tajud.

Kui Kuu on tugev, ei suuda mitte ükski negatiivne planeet sulle halba teha. Igale teole eelneb mõte või impulss, mille suudab tugev Kuu peatada kuid nõrk Kuu mitte. Milline on tugev ja nõrk Kuu? Tugev Kuu on Sõnnis IV majas – ääretult stabiilne ja turvaline kasvatus. Ema oli vanem, kelle peale sai loota. Oma natuurilt väga rahulik ja tasakaalukas. Vastukaaluks Kuu Skorpionis, mis toob kaasa tujukust, paranoiat ja müstilisust. Kuu nakshatra ehk tähekogum on astroloogilisest vaatevinklist kõige täpsem punkt, mis iseloomustab meid.  Lisaks on Kuu nakshatraga seotud teine väga oluline kontseptsioon, mis on unikaalne ainult India astroloogias ning loob vundamendi prognoosivaks astroloogiaks – dasha süsteem. Blogi nakshatra rubriigis olen kirjutanud nakshatratest erinevas kontekstis.

Dasha – konkreetne periood inimese elus, mida juhib üks planeet. Seda perioodi nimetatakse mahadashaks. Mahadasha süsteem omab kindlat järjestust ning ajalist pikkust. Mahadashadel muutuvad tähtsaks eluvaldkonnad, mida planeet mõjutab. Kõik 9 punkti ja planeeti omavad enda dashat, kuid on erineva pikkusega. Mahadashade kogupikkus on 120 aastat, mida peetakse astroloogilises võtmes inimese elueaks. On väga ebatõenäoline, et inimene kordab oma mahadashasid.  Nakshatra dashade süsteem töötab nakshatrate abil. Inimese sünniga algav dasha määratletakse kuu nakshatra valitseja järgi.

Toome näite – Kuu on Ashwini nakshatras, mida valitseb Ketu. Seega on sünnidashaks Ketu, mis määratleb ära dashade järjestuse. Dashad on samaväärsed tõusumärgiga, sest esimesed seavad paika sündmuste ajalise plaani. Ütleme, et isik A omab nõrka Päikest, mis iseloomustuse kohaselt viitab nõrgale tervisele, halbadele suhetele isaga, probleeme valitsusega ja madalat enesekindlust. Sündmise ajal oli Kuu Hasta nakshatras, mida valitseb Kuu. Seega saab Kuust alguse dashade järjestus, millele järgneb Marss, Rahu, millest Päike on järjestuses viimane. On väga tõenäoline, et isik A ei koge oma elu jooksul päikese mahadashat, va juhul kui ta elab vähemalt 115 aastaseks.

Kui planetaarne dasha ei luba planeedi energial avalduda, ei juhtu inimese elus midagi. Ühtlasi määratlevad dashad ära planeedid, mille transiidid mõjutavad meid tol ajahetkel kõige enam. Näiteks on Saturni mahadasha ajal olulised Saturni transiidid nii tõusumärgist kui kuumärgist vaadatuna. Või kui näiteks on käimas Veenuse mahadasha ja Jupiteri antradasha ning Satruni transiit tõotab prognooside kohaselt tulla õudus kuubis, siis ei tasu muretseda, sest Saturni energiad pole tol ajahetkel aktiivsed.

Iga dasha on erineva pikkusega – Päike 6 aastat, Kuu 10 aastat, Marss 7 aastat, Rahu 18 aastat, Jupiter 16 aastat, Saturn 19 aastat, Merkuur 17 aastat, Ketu 7 aastat ja Veenus 20 aastat. Dasha süsteem on nagu matrjoskad, mis on üksteise sisse peidetud – iga väiksem on juhitud mingi planeedi poolt. Suurim on mahadasha. Mahadasha “sees” on antradasha. Antradasha “sees” on pratyantardasha. Pratyantardasha “sees” on sooksham-antardasha, mille “sees” on praanaantardasha, mille “sees” on dehaantardasha jne, kuniks ajaline vahe 1h. Nii täpseks saab prognoosimisega minna. Dasha tüüpe on india astroloogias kümneid, millest kasutusel on mõned populaarsemad – vimshottari nakshatra dasha ja jamini charadasha. Nakshatra dasha süsteem on planetaarne, samas kui jaimini charadasha on märgiline dasha süsteem (iga märk valitseb teatud perioodi). Mõlemad on väga head süsteemid ja annavad võrratuid tulemusi.

Sünnikaardi uurimisel on tähtis teha kindlaks kõikide planeetide tugevused, et hinnata nende mõju sünnikaardis. Üheks heaks indikaatoriks on Shad bala süsteem, mis kindlaid kalkulatsioone kasutades määrab ära planeedi tugevuse. Kui kasutate Shad Bala süsteemi, on hea lihtne analüüsida kõiki planeete – kui tugev on Kuu, Päike, Lagnesh, Atmakaraka ja Atmayakaraka. Shad balast saate lugeda pikemalt SIIN

Kui planeet on nõrk, ei avaldu planeedi parimad omadused, vaid halvimad või neutraalsed (sõltuvalt kui tugevusest). Tugev Marss aktiveerub oma mahadasha ajal ning positiivsed omadused on tugevamini tajutavamad kui kaasnevad negatiivsed mõjud (igal mündil on 2 poolt, nii on ka astroloogias). Samas nõrga Marssi negatiivsed mõjud on dasha ajal tugevamalt tuntavamad kui positiivsed mõjud. On olemas veel indikaatoreid, mille abil prognoosida dashade ja transiitide mõjusid, kuid nendest mõni teine kord.

Tõin välja olulisemad punktid, mida horoksoobi lugemisel arvesse võtta ning kui tahad teada oma täielikku horoskoopi, koos kõikide arvutustega, saate selle tellida.

Et kirjutatut paremini mõista, teeme ühe näidis analüüsi mõjuka pankuri ja filantroobi horoskoobist.

Georg Soros 12.08.1930 kell 08:22 Budapest.

Georg Soros on Neitsi tõusumärgiga Uttara Phalguni nakshatras. I majas asub Veenus ning lagna valitseja Merkuur asub XII majas. Veenus valitseb IX ja II maja. Millele sellised kombinatsioonid viitavad? Esmalt vastame, mida üks või teine tähendab. XII maja tõlgendatakse kui rahvusvahelist maja – kauged maad üle mägede ja ookeanide. Nüüd I maja valitseja asub XII majas. Majas, mida seostatakse välismaa ja välismaallastega, eksport/import, suured rahvusvahelised firmad, isolatsioon jne. Selline kombinatsioon viitab, et isik ei ela sünnimaal, vaid välismaal. Võimalik, et jäädakse püsivalt elama. Georg Soros emigreerus kõigest 17 aastasena Inglismaale, majandust õppima. See juhtus Saturni mahadashal ja Ketu antradashal. Kuidas?

Kuust vaadatuna asub Saturn 11. majas ja Ketu 9. majas, Jupiter on 5. majas. Saturni MD ajal on aktuaalne 1. ja 12. maja (Veevalaja ja Kaljukits). Saturn aspektib oma 3. aspektiga Kuud, 7. aspektiga Jupiteri. Mis tähendab mida? I maja keha, V maja haridus, IX maja kõrgharidus, XI maja saavutused ja XII maja välismaad. Tavapärane hariduse sümbol on Jupiter, mis asub V majas ja aspektib Ketut IX majas (vastamisi) = haridus välismaal. Kuidas Jupiter aktiveerub? Saturn aspektib 7. aspektiga Jupiteri.

17.09.1960 kui Georg Soros esmakordselt abiellus, oli käimas Merkuuri mahadasha ja Veenuse antradasha. Suurepärane kombinatsioon abiellumiseks – Merkuur tähistab Neitsi tõusumärgi puhul Georgi ennast, samal ajal kui Veenus tähistab mehe kaardis abikaasat. Ühtlasi aspektib Veenus VII maja. Tugev 12. maja mõjutatus toob Georg Sorose ellu palju välismaa elementi.

Parim viis astroloogia õppimiseks on uurida ja analüüsida kuulsate inimeste biograafiaid ja sünnikaarte. Inimeste kelle sünniandmed ja elulugu on wikipediast leitavad.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.