Karmavarga

Meie sünnikaart koosneb kahe teistkümnes majast, mis jagunevad erinevatesse kategooriatesse – dharma (I V ja IX maja), artha (II, VI ja X maja), kama (III, VII ja XI maja) ja moksha (IV, VIII ja XII maja). Iga maja omab mingit konkreetset iseloomustust ja omadust. Näide – VII maja on abielu, partnerlus, äri, läbirääkimised jne. VII maja eritähenduslik kaart on D7 ehk saptamsa kaart.

Karmavarga ehk dasamsa kaart on tuletatud sünnikaardi X majast, mis on jaotatud kümnesse võrdsesse ossa (märgis on 30 kraadi, mis on jagatud 10 võrdub 3 kraadi on üks märk).  Lühidalt võttes me jagame märgi erinevateks osadeks, mille igal osal on oma tähendus. Kujutame ette puud, mis on kui sünnikaart ning puul virguvad oksad on kui eritähenduslikud kaardid.

Karmavarga viitab meie tegudele ja staatusele ühiskonnas laiemalt, kus väljendub meie tegude ja karma omavaheline seos.  Tänapäevases kontekstis on karma töö, mida me teeme. Teod, mis määravad ära meie staatuse ühiskonnas. Kui teod on halvad, on inimese staatus ühiskonnas halb ja vastupidi. Karmavargat analüüsides on võimalik ajaliselt ja tegudega prognoosida sündmusi, mis leiavad aset sinuga ühiskonnas ja töös laiemalt.

Dasamsa kaardis (ka teistest eritähenduslikes kaartides) on 12 maja, mis igaüks omab kindlat tähendust, pidades silmas kaardi iseloomu.

Majadest lähemalt

I maja on mainekujundus oma tegude tagajärjel. Saavutamine ja läbikukkumine.

II maja on likviidsed varad, mis on meil töö tegemise tagajärel tekkinud. Rahavood, mida saab töö tegemisel kasutada.

III maja on tööalane suhtlemine ja reisimine. Julgus ja initsiatiivikus

IV maja on rahuolu ja vabad resurssid tööl ja ülemusel

V maja on intelligentsus, motivatsioon teenida raha. Alluvad ja abi.

VI maja on otsene töötegemine.  Sinu gurude, mentorite ja ülemuste moraalsed ja professionaalsed väärtused

VII maja on sinu positsioon tööl, sest on X maja edasi X majast on VII maja – bhavad bhavam kontseptsioon. Tööalased kokkulepped ja läbirääkimised kollegide ja klientidega

VIII maja on tööalased saladused, saladuslikkus, pensionile jäämine

IX maja on sinu enda moraalsed ja eetilised väärtused

X maja on sinu teod, maine ja võim. Usaldusväärsus ja autoriteetsus.

XI maja on edu, likviidne sissetulek  tööst, saavutused (II maja edasi X majast)

XII maja on tööalased kulud, professionaalne suhtlemine väliskollegidega ja klientidega, rahvusvaheline haare

Karmavargat tuleb analüüsida Rasi kaardiga samade tingimuste alusel ja tuletatud järeldused peab mahutama kaardi iseloomust sõltuvalt sobivasse konteksti.

Kõige olulisem sünnikaardi analüüsimisel on I maja ja tema valitseja – kus paikneb, mis märgis ja millised on tema mõjutused.

Karmavarga lagna on Lõvi ja Päike asub V majas – inimene on juhiomadustega, kes on oma kollegidele väga inspireeriv ja motiveeriv. Kolleegid ja ülemused on tema suhtes väga abivalmid. Lisaks ühendus Jupiteriga, kus Jupiter asub enda märgis (amburis), lisades isiku imagole juurde lugupidamist, väärikust, teadmisi ja teisi jupterile omaseid omadusi.

Jälgides ka teisi olulisi printsiipe ja tehnikaid, on võimalik detaili täpsusega prognoosida ja iseloomustada tööalast edu ja põrumist.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.