Ilmalik astroloogia

Ilmalik astroloogia on astroloogia suund, millega prognoositakse ning hinnatakse sündmuste, riikide, firmade ning muude tähtsate olukordade taevaseid energiaid. Ilmaliku astroloogia abil on võimalik prognoosida valimiste tulemusi, firmade majandusaastat jpt.

Ilmalikku kaarti loetakse sünnikaardiga samadel tingimustel, see tähendab, et tehnikad ja meetodid on samad. Erinevad on planeetide ja majade sümboolika, mis ilmalikus astroloogias tähendavad muid asju. Samuti vaadatakse riikide või firmade kaarte sümbioosis nende juhtide kaartidega, et näha riigi või firma tulevikku ja potentsiaali.

Majalised tähendused

 1. I maja – viitab riigile/firmale kui tervikule. Valitsus, ühiskonna areng ja rahvatervis. Staatus maailmas. Kui esineb nõrgestatust esimesele majale, viitab see takistustele rahvusliku identiteedi väljakujunemisele ja eksisteerimisele.
 2. II maja – viitab riigi/firma varadele. Rahva ostuvõimekus ning majanduslik stabiilsus, rahvuslik sissetulek, valuuta ning äri. Nõrgestatus II majale viitab ebastabiilsele majanduslikule seisule või maine kaotust.
 3. III maja – viitab juhtimisele, valitsuse kommunikatsioonile ühiskonnas, riigi infrastrukuur, meedia, IT. See viitab riigi autorite, filosoofide, kirjanduse, hariduse eest. Nataalne või transiitne nõrgestatus III majas viitab segadustele eelnimetatud asjade osas. (Eestil on Rahu III majas ja RB kohtuasi on tulemas)
 4. IV maja – viitab riigi/firma rahvuslikele varadele, põllumajandusele, kaevandused, mineraalid, maavarad, rahu, üldine ja poliitiline stabiilsus. Ülikoolid, kord ning kommuuni harmoonia. Nataalne või transiitne nõrgestatus viitab probleemidele ühiskonna harmoonias ja poliitilises stabiilsuses. (Valitsus vahetus möödunud novembris, kui Rahu liikus Eesti IV maja üle Päikese, Jupiteri ja Merkuuri)
 5. V maja – viitab akadeemikutele ning intellektuaalidele, emotsionaalsele stabiilsusele, investeeringud, aktsiaturg, lapsed, rahvaarv, moraal ja eetika. Nataalne või transiitne nõrgestatus siin majas viitab ebastabiilsele natuurile ja tagasilöökidele spekulatsioonides.
 6. VI maja – viitab avalikkele suhetele ühiskonnas ja naabritega, rahva üldine tervis, võlahaldus, juriidika, konfliktid ja vaidlused, tööturg. Nataalne või transiitne nõrgestatus kaardis viitab pöördumatutele sündmustele, nt surmad, õnnetused, võlad ning sõjalised konfliktid.
 7. VII maja – viitab naudingutele, turismile, ärilised suhted, välispoliitika ja kokkulepped. Nataalne või transiitne nõrgestatus selles majas viitab inimeste heaolu takistustele ning probleeme välispoliitikas.
 8. VIII – viitab masside uskumusele, skandaalidele, toetused, takistused, õnnetused, epideemiad, kuld ja teised vääriskivid, loodusõnnetused. Nataalne või transiitne nõrgestatus siin majas viitab tagasilöökidele riigi/firma territooriumi või ressurside osas.
 9. IX maja – viitab juriidikale, moraalsusele, religioonile, diplomaatiale, välismissioonidele, arengule. Transiitne või nataalne nõrgestatus IX majas viitab korruptsioonile ning riigi õnnele, kus võib esineda tagasilööke.
 10. X maja – viitab juhtkonnale, parlamendile ja välisturgudele. Transiitne või nataalne nõrgestatus siin majas viitab maine rikkumisele ning takistustele rahvusvahelise positsiooni väljakujundamisele.
 11. XI maja – viitab sissetulekutele ja tuleviku plaanidele. See maja valitseb rahvusvahelisi koostööpartnereid suurtes organisatsioonides – NATO, ÜRO jne. Transiitne või nataalne nõrgestatus viitab tagasilöökidele majanduses või rahvusvahelistessuhetes.
 12. XII maja – viitab kaotustele, kuludele, välisvõlgadele, sõdadele ja salakaubandusele. Transiitne või nataalne nõrgestatus siin majas viitab kaotustele.

Planeetide tähendused

 1. Päike – valitsused ja suured organisatsioonid, avalik sektor. Ühtlasi viitab see visioonile, motivatsioonile, kontrollile, valitsuse juhtidele. Peaminister
 2. Kuu – avalik teenistus, eriti sotsiaalvallas. Kuu viitab massidele, “naiste võimule”, avalikud suhted. Sotsiaalministeerium, töö-ja terviseministeerium, sotsiaalkaitseministeerium
 3. Marss – vaimne ja füüsiline julgus. Armee, politsei ning teised jõustruktuurid. Erialad, mis on seotud metalli, kemikaalidega, tule ning relvadega. Marss valitseb meessoost isikuid ning tööstust. Marss muutub antisotsiaalseks ning šovinistiks, kui ta on aspektitud/üheduses Rahuga, VIII või XII majaga. Marss on III ja X maja tähistaja. Kaitseministeerium
 4. Merkuur – analüütika, kommunikatsioon. See valitseb erialasid, mis on seotud matemaatika, nõustamise, raamatupidamisega, müügiga, haridusega, inseneridega, juriidikaga jms. Rahandusministeerium
 5. Jupiter – juriidika, diplomaatia, rahandus, õpetamine, ministrid ja nõustajad. Jupiter tähistab IX maja ning kui on tugev, lisab see riigis/ühiskonnas optimismi ja laienemist.
 6. Veenus – materiaalsed mugavused, naiste võim, ilmalikud teadmised ja projektid, loovus, kunst, ministrid, rahalised institutsioonid, meelelahutus, maalimine, muusika, arhidektuur, modellid, tekstiilid, reklaam, õpetamine, meditsiin, hotellid, kino. See sümboliseerib VII maja.
 7. Saturn – töörahvas, avalikud teenistujad, füüsiline töö, juhid, tootmine, ehitus, põllumajandus, infrastrukuur, tööturg, kaevandused. Saturn sümboliseerib X, IV ja VIII maja.
 8. Rahu – diplomaatia, pettus, manipulatsioon, meelemürgid, narkootikumid, müügimehed, paanika, nautlejad, ebasiirus ja amoraalsus.
 9. Ketu – looduskatastroofid, vägivaldsed sündmused, hirmud ja õnnetused. Ketu sümboliseerib vaeseid ja isoleerituid inimesi. Ketu soosib vaimseid ja religioosseid sündmusi ja institutsioone.

Turgude indikaatorid

IT – Merkuur ja Veenus

Infrastrukuur – III maja, Merkuur ja Marss

Uued turud – III maja, Merkuur ja Rahu

Varakus – II maja, Päike ja Jupiter

Vabaaeg – Veenus ja VII maja

Kinnisvaraturg – IV maja, Kuu ja Marss

Autoturg – III maja, Merkuur, Veenus ja Marss

Finantsturg – IX maja, II maja, Merkuur, Jupiter ja Päike

Ilmalikus kaardis X maja asetus horoskoobis viitab kõnealuse objekti/sündmuse mainet ja staatust ühiskonnas laiemalt. Riigi horoskoobis loetakse X maja tihti avalikuks kuvandiks, kuidas rahvusvaheline üldsus riiki näeb.

Kui X maja valitseja asub I majas, siis on riik distsplineeritud ning aktiivne edu ja külluse saavutamisel.

Kui X maja valitseja asub II majas, siis on riigi rahaline seis väga hea suurepärase majandamise tõttu.

Kui X maja valitseja asub III majas, siis on riigis elavad inimesed loovad ja nutikad, kes toodavad riigile palju varakust ja küllust.

Kui X maja valitseja asub IV majas, siis on riigil kogukad maavarad, mis aitavad kindlustada riigi tulevikku ja luua turvatunnet.

Kui X maja valitseja asub V majas, siis on riigis suurepärased haridusasutused, suur intellektuaalne kapasiteet. Ühtlasi on riigi noorem generatsioon tulemuslik ja produktiivsem.

Kui X maja valitseja asub VI majas, siis on riigis probleeme rahaliste võlgadega, konfliktide ja eelarveliste puudujääkidega, mis tekitab stressi ja pinget ühiskonnas.

Kui X maja valitseja asub VII majas, siis on riigil palju rahvusvahelisi koostööpartnereid, kelle abiga saavutatakse oma eesmärgid.

Kui X maja valitseja asub VIII majas, siis on riigis oodata äkilisi sündmusi, mis on seotud poliitika ja majanduse arenemisega.

Kui X maja valitseja asub IX majas, siis on riigil õnne riiklike maavarade ja kõrghariduse vallas, millega silma paistetakse.

Kui X maja valitseja asub X majas, siis on riigivalitsus mootor, mis aitab riigil edasi areneda ja silma paista.

Kui X maja valitseja asub XI majas, siis on riigil suurepärased võimalused innovatsiooniks ning luua ühiskonnas rohkelt võimalusi kõikidele ühiskonnaliikmetele.

Kui X maja valitseja asub XII majas, siis on riigil probleeme kaotuste ja mõttetu raiskamisega, kuna riiki juhitakse halvasti.

Kui ilmalikus horoskoobis on majade valitsejad tugevad, siis annavad need majad häid tulemusi. Kui nõrgad, siis on vastupidised.

Tugev I maja – kiirelt arenev ning stabiilne olemus

Tugev II maja – varakas ja rikas

Tugev III maja – tugevad juhid ja ettevõtjad, kes toovad edu

Tugev IV maja – suured naturaalsed varad

Tugev V maja – suur intellektuaalne võimekus

Tugev VI maja – terve ja rahaliselt võimekas rahvas

Tugev VII maja – kõrge elustandard ning austusväärsed liitlased

Tugev VIII maja – suured maavarad ning rahakas

Tugev IX maja – kõrge elustandard ning moraalitunnetus

Tugev X maja – suurepärane valitsus

Tugev XI maja – tugev majandus ning suur sissetulek

Tugev XII maja – hea tervishoid ning sotsiaalhoolekanne

 

Tõin ülevaate ilmaliku astroloogia põhiindikaatoritest, millest saab tuletada riigi või sündmuse tulevikku. Järgnevalt koostan pisikese ülevaate Eesti võimalikust tulevikust, mis põhineb taasiseseisvumise andmetel.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.