2016-2017 Põhjasõlme transiit Lõvis igale tõusumärgile

jupiter-lovisJupiter liigub Lõvi märki 2015 aastal. Jupiter on tarkus, võimalus, kõrgemad teadmised ja kõrgharidus. Jupiter esindab armastust raha ja reisimise vastu. Lõvi märki jõuab Jupiter 13 Juuli 2015 ja püsib seal August 2016, mil Jupiter liigub edasi Neitsi märki. Jupiteri transiiti Lõvis võib lugeda tõusutähte või Kuud arvestades.

Jupiteri sisenemist ja selles liikumist hakkab mõjutama Saturni transiit Skorpionis, kus planeet on liikunud juba 2014 aasta Novembrist saati. Saturn esindab Jupiterile täielikult vastandlikku filosoofiat, mis soodustab kohustusi, vastutust ja töökust. Jupiter on laienemise, õnne ja õnnistuse planeet. Saturn viitab raskele karmalisele pagasile, millest tuleb vabaneda. Saturn Skorpionis annab tugeva aspekti Lõvis märgini kuni 2017 aasta lõpuni.

Kui Jupiter liigub Lõvisse 2015 Juuli keskel, toob see endaga kaasa võimalusi, milles on tunda Saturni energiaid. See tähendab, et isik peab suunama palju rohkem isiklikku vaeva ja keskendmist, et midagi saavutada. Seega toob Jupiter võimalused, mida Saturni energiaga ära kasutada ning tihti saavutatakse sel perioodil palju. On märgata tohutut kasvu valdkondades, mida need kaks planeeti mõjutavad.

Rahu liigub Lõvisse ja Ketu Veevalajasse kolmekümnendal Jaanuaril ning seega teeb Rahu ühenduse Jupiteriga, mida tuntakse „Guru-Chandala“ jooga nime all. Rahu ja Ketu on varjuplaneedid, mis alati tekitavad segadust ja „suitsu“ inimeses ja situatsioonides. Rahu Lõvis annab liiga suure EGO. EGO küsimused mängivad sel perioodil suurt rolli, seega peab olema ettevaatlik. Jupiter on abikaasa sümbol naise sünnikaardis, seega peavad naised olema sel perioodil eriti ettevaatlikud oma abikaasa valimisel, sest see kombinatsioon võib tekitada palju segadust ja nad võivad valida ebasobiliku partneri endale.

Rahu transiit Jäära tõusumärgile/kuumärgile – Rahu liigub sinu viiendasse majja, mis tähendab lapsi, haridust ja romantikat. See on rekreatiivsete tegevuste, loova eneseväljenduse, meelelahutuse ja lõbustuste maja. Jupiter juba tiirleb Lõvi märgis, seega Jupiter proovib kõiki neid eluvaldkondi laiendada ja luua võimalusi, kuid peab olema valmis takistusteks. Saturn teeb kindlaks, et sa saavutad oma eesmärgid, kuid pead nägema palju vaeva. Nüüd Rahu liigub Lõvisse Jaanuari lõpus, seega Veebruar kuni August 2016 kõikidel on Jupiteri ja Rahu ühendus, mida mõjutab Saturn. Need on India astroloogia kolm kõige tähtsamat planeeti. Sellel perioodil on kindlasti palju intensiivsust ja laienemist. Rahu omab plahvatuslikku energiat ja laiendab suuresti „vundamenti“, mille rajamisele oled sa viimased kuus kuud keskendunud. Sa võid saada üüratut kasu loovuse, laste, romantika ja hariduse vallas.

Rahu transiit Sõnni tõusumärgile/kuumärgile – Rahu liigub sinu neljandasse majja, mis on kodu, perekond, sisemine rahu, ema ja kinnisvara. Saturn selles majas on sulle juba piisavalt haiget teinud ja toonud mitmeid väljakutseid 2014 aasta Novembrist saati. See võis olla aeg, kus sa vahetasid elukohta või tegu parendusi oma elukohas. Samuti võis esineda konflikte emaga või perekonnaga. Praegu Jupiteri transiit saab alustada uute võimaluste toomist, mis tähendab ka lahenduste pakkumist eksiteerivatele probleemidele. See on väga hea aeg oma kinnisvara müümiseks, soetamiseks või parendamiseks.

Nüüd Rahu liigub Lõvisse Jaanuari lõpus, seega Veebruar kuni August 2016 kõikidel on Jupiteri ja Rahu ühendus, mida mõjutab Saturn. Need on India astroloogia kolm kõige tähtsamat planeeti. Sellel perioodil on kindlasti palju intensiivsust ja laienemist. Rahu omab plahvatuslikku energiat ja laiendab suuresti „vundamenti“, mille rajamisele oled sa viimased kuus kuud keskendunud. Sa võid saada suurt kasu kodu, kinnisvara, ema kaudu ning leida sisemine rahu, kui sa seda otsid.

Rahu transiit Kaksikute tõusumärgile/kuumärgile – Rahu liigub kolmandasse majja, mis on suhtlemise, lühireiside, õppimise, õdede/vendade ja kirjutamise maja. See on soodusaeg müügiks või intervjuu andmiseks. Võis esineda eraldumine õdedest/vendadest või naabritest. Nüüd Jupiter toob rohkelt lahendusi esile kerkinud probleemidele. Sel ajal on hea parandada oma suhteid naabrite või õdede/vendadega. Võite saada üle varasemalt tekkinud lahkarvamustest. Hea aeg muusikalise kunstiga tegelemiseks. Nüüd Rahu liigub Lõvisse Jaanuari lõpus, seega Veebruar kuni August 2016 kõikidel on Jupiteri ja Rahu ühendus, mida mõjutab Saturn. Need on India astroloogia kolm kõige tähtsamat planeeti. Sellel perioodil on kindlasti palju intensiivsust ja laienemist. Rahu omab plahvatuslikku energiat ja laiendab suuresti „vundamenti“, mille rajamisele oled sa viimased kuus kuud keskendunud. Võid saada suurt kasu äris, õdede/vendade või naabrite kaudu.

Rahu transiit Vähi tõusumärgile/kuumärgile – Rahu liigub teise majja, mis on sissetuleku, toidu, väärtuste ja kõne maja. Teine maja peamiselt viitab perekonnale ja sissetulekutele. Saturn siin võis tekitada takistusi ja probleeme juba 2014 aasta Novembrist saati. Jupiteri liikumine teise majja hakkab nendele probleemidele lahendusi pakkuma. Jupiter ja Saturn proovivad ehitata tõeliselt vastupidavaid resursse edasiseks eluks – nii dieedi, raha kui perekondlikuelu plaanis.

Nüüd Rahu liigub Lõvisse Jaanuari lõpus, seega Veebruar kuni August 2016 kõikidel on Jupiteri ja Rahu ühendus, mida mõjutab Saturn. Need on India astroloogia kolm kõige tähtsamat planeeti. Sellel perioodil on kindlasti palju intensiivsust ja laienemist. Rahu omab plahvatuslikku energiat ja laiendab suuresti „vundamenti“, mille rajamisele oled sa viimased kuus kuud keskendunud. Võid saada suurt kasu pereäris, rahavoogude suurenemisest ja perekonnast. Rahu siin majas sisendab ainult rohkem energiat ja ambitsiooni, et oma sissetulekuid suurendada.

Rahu transiit Lõvi tõusumärgile/kuumärgile – Rahu liigub esimesse majja, mis on „MINA“, füüsilise keha, identiteedi maja. See on väga optimistlik ja võimalusi pakkuv aeg. Transiitne Saturn Skorpionis on su enesekindlust alandanud projektide alustamisel või enda kehtestamisel November 2014 saati, mis tõttu Jupiteri liikumine Lõvisse 2015 Juulis olukorrad harmoniseeruvad ning nende planeetide energiad kombineerituna muutud sa rohkem distsiplineeritumaks, töökamaks ja keskendunumaks. Su enesekindlus hakkab tasapisi tõusma ning seega on see ideaalne aeg endale keskenduda. Aeg on soodus igasuguste projektide, äride või tööde alustamiseks.

Nüüd Rahu liigub Lõvisse Jaanuari lõpus, seega Veebruar kuni August 2016 kõikidel on Jupiteri ja Rahu ühendus, mida mõjutab Saturn. Need on India astroloogia kolm kõige tähtsamat planeeti. Sellel perioodil on kindlasti palju intensiivsust ja laienemist. Rahu omab plahvatuslikku energiat ja laiendab suuresti „vundamenti“, mille rajamisele oled sa viimased kuus kuud keskendunud. Rahu esimeses majas tahab saada tunnustatud ning annab palju energiat selle tunnustuse saavutamiseks. Rahu energiad annavad sulle palju sihikindlust ja kindlust igas asjas, mis ette võtad.

Rahu transiit Neitsi tõusumärgile/kuumärgile – Rahu liigub kaheteistkümnendasse majja, mis esindab kaugeid maid, isolatsiooni, alateadvust, unenägusid, haiglaid, valgustatust. See aeg võib olla väga soodne rahvusvaheliseks reisimiseks ning rahateenimiseks, kus sa otsid investeerimisvõimalusi välismaalaste seas. Kahe teistkümnes majas otsib valgustatust, seega on see aeg suurepärane arendada välja enda vaimseid praktikaid. Transiitne Jupiter kahe teistkümnendas majas on hea kaastundlikusele ja heategevusele.

Nüüd Rahu liigub Lõvisse Jaanuari lõpus, seega Veebruar kuni August 2016 kõikidel on Jupiteri ja Rahu ühendus, mida mõjutab Saturn. Need on India astroloogia kolm kõige tähtsamat planeeti. Sellel perioodil on kindlasti palju intensiivsust ja laienemist. Rahu omab plahvatuslikku energiat ja laiendab suuresti „vundamenti“, mille rajamisele oled sa viimased kuus kuud keskendunud. Rahu on sotsiaalses plaanis väljaheidetu, kes ei sobi traditsiooniliste normidega kokku ja kahe teistkümnes maja on eksootilised kauged maad, mis viitab, et võid kokku puutuda kaugete maadega ning reisida rahvusvaheliselt, eriti 2015 viimases pooles ja 2016 aasta esimeses poole. Rahu kahe teistkümnendas majas tahab globaalset haaret ja muutub ambitsioonikamaks selle haarde saavutamisel.

Rahu transiit Kaalu tõusumärgile/kuumärgile – Rahu liigub üheteistkümnendasse majja, mis on seotud rahaliste saadustega, honoraride ja saavutustega. See on tuttavate ja sõprade maja, mis viitab suurenenud sõprade toetusele sel ajal – su sõpradering võib oluliselt laieneda. Saturni mõju siin majas õnneks eraldab terad sõkaldest ja eemaldab sõprused, mis ei ole siirad ning vajalikud. Üheteistkümnes maja tegeleb meie pikaajaliste eesmärkide, unistuste ja ootustega. Saturni ja Jupiteri energia kombineerituna tekivad meile võimalused meie horisonte ja võimalusi ära kasutada, kuid ainult enda töökuse ja vaevaga.

Nüüd Rahu liigub Lõvisse Jaanuari lõpus, seega Veebruar kuni August 2016 kõikidel on Jupiteri ja Rahu ühendus, mida mõjutab Saturn. Need on India astroloogia kolm kõige tähtsamat planeeti. Sellel perioodil on kindlasti palju intensiivsust ja laienemist. Rahu omab plahvatuslikku energiat ja laiendab suuresti „vundamenti“, mille rajamisele oled sa viimased kuus kuud keskendunud. Rahu selles majas toimib hästi, sest see tõstab meie ilmalike ambitsioone ja tahtejõudu. Seega lood sa 2016 esimesel poolel suured võimalused, et luua tulevikuks hea majanduslikseis, mistõttu soovitatakse sul julgemalt riskida.

Rahu transiit Skorpioni tõusumärgile/kuumärgile – Rahu liigub kümnendasse majja, mis on karjääri, eriala, juhtimise, autoriteedi, valitsuse, kuulsuse maja. Transiitne Jupiter kümnendas majas ning aspektiv Saturn loob eeldusi karjäärile. Saturn toob distsipliini ja töökust mahus, mida sa oled võimeline saavutama. Nüüd Rahu liigub Lõvisse Jaanuari lõpus, seega Veebruar kuni August 2016 kõikidel on Jupiteri ja Rahu ühendus, mida mõjutab Saturn. Need on India astroloogia kolm kõige tähtsamat planeeti.

Sellel perioodil on kindlasti palju intensiivsust ja laienemist. Rahu omab plahvatuslikku energiat ja laiendab suuresti „vundamenti“, mille rajamisele oled sa viimased kuus kuud keskendunud. Transiitne Rahu kümnendas majas toimib hästi. See suurendab soovi karjääri teha ning omada staatust. Rahu ambitsioonikas energia on väga nutikas, distsiplineeritud ja fokusseeritud. Seega loovad need tingimused, et karjäärialal edualt läbi lüüa.

Rahu transiit Amburi tõusumärgile/kuumärgile – Rahu liigub üheksandasse majja, mis on seotud reisidega, kõrghariduse, eesmärgi, õnne ja dharmaga. Transiitne Jupiter koos Saturni aspektiga toob endaga kaasa jäädavat õnne. Jupiter toob esile võimalused oma rikkusi ja õnne laiendada ning Saturn lisab töökust ja distsipliini, et seda säilitada. Nüüd Rahu liigub Lõvisse Jaanuari lõpus, seega Veebruar kuni August 2016 kõikidel on Jupiteri ja Rahu ühendus, mida mõjutab Saturn.

Need on India astroloogia kolm kõige tähtsamat planeeti. Sellel perioodil on kindlasti palju intensiivsust ja laienemist. Rahu omab plahvatuslikku energiat ja laiendab suuresti „vundamenti“, mille rajamisele oled sa viimased kuus kuud keskendunud. Transiitne Rahu selles majas on hea reisimiseks, õpingute jätkamisest ning oma dharma järgmiseks. Rahalises plaanis tunnetad sa rohkem õnne igas oma ettevõtmises. Enamikele tähendab see transiit kõrghariduse omandamist – magistrikraad või doktorikraadi. Rahu siin majas lööb su varalised väärtused üles, kuid paiskab suhted segamini sinu õpetajate ja Gurudega.

Transiitne Rahu Kaljukitse tõusumärgile/kuumärgile – Rahu liigub kaheksandasse majja, mis on seotud ühisvaraga, maksud, investeeringud, kindlustus, pärandid. Transiitne Jupiter toob palju kasu seoses ühisvaradega, investeeringutega, maksude ja päranditega seoses. See on soodus aeg kingituste, laenu saamiseks. Saturn on seda maja aspektides palju raskusi valmistanud, mis võis väljenduda raskustega rahalistes vahendites või kohustustega toimetulemises. Sinu krediidivõimekus oli piiratud, kuid Jupiteri liikumine siia majja suurendas seda ning andis uusi võimalusi.

Nüüd Rahu liigub Lõvisse Jaanuari lõpus, seega Veebruar kuni August 2016 kõikidel on Jupiteri ja Rahu ühendus, mida mõjutab Saturn. Need on India astroloogia kolm kõige tähtsamat planeeti. Sellel perioodil on kindlasti palju intensiivsust ja laienemist. Rahu omab plahvatuslikku energiat ja laiendab suuresti „vundamenti“, mille rajamisele oled sa viimased kuus kuud keskendunud. Saturni ja Jupiteri koosmõjul ehitad sa 2015 aasta esimesel poolel kindla majanduslikuseisu, sõlmid partnerlus- ja laenulepinguid, kuid Rahu saabudes muutuvad kõik need seisud intensiivsemaks. On oluline jälgida, et situatsioonid oleksid kontrolli all.

Transiite Rahu Veevalaja tõusumärgile/kuumärgile – Rahu liigub seitsmendasse majja, mis on seotud partnerlusega, äriga, lepingutega, ost/müük. Seega transiitne Jupiter toob siia palju võimalusi kasvuks, mis loovad eeldused abieluks, suhteks, lepinguteks ja äriks. Jupiteri ja Saturni koosmõjul on see ideaalne aeg abiellumiseks. Saturn alati pidurdab ja loob takistusi partnerlussuhetes, kuid Jupiteriga koos annab see võimalused ehitada kindlaid suhteid nii äris kui eraelus. Soodne aeg kohtamiseks või abiellumiseks.

Nüüd Rahu liigub Lõvisse Jaanuari lõpus, seega Veebruar kuni August 2016 kõikidel on Jupiteri ja Rahu ühendus, mida mõjutab Saturn. Need on India astroloogia kolm kõige tähtsamat planeeti. Sellel perioodil on kindlasti palju intensiivsust ja laienemist. Rahu omab plahvatuslikku energiat ja laiendab suuresti „vundamenti“, mille rajamisele oled sa viimased kuus kuud keskendunud. Rahul on pöördumatu iha ja soov olla partnerlussuhetes, seega Jupiteri ja Saturni koosmõjul võivad situatsioonid partnerlusega seoses muutuda intensiivseks. Peab olema ettevaatlik impulsiivsuse ees.

Transiitne Rahu Kala tõusumärgile/kuumärgile – Rahu liigub kuuendasse majja, mis on seotud tervise, igapäevase rutiiniga, töötamisega, arusaamatuse ja vaidlustega. Jupiter siin loob kaitset selles majas esinevate halbade asjade vastu. Aspektiv Saturn siin võis sulle tekitada probleeme, kuid nüüdne Jupiter leevendab olukorda ja loob optimismi probleemide lahendamisel. Näiteks hakkad leidma sobivaid arste, kes suudavad su halvenenud tervisele õigemat ravi osutada. Jupiter võib kindlasti tervendada füüsilisel kehal esinevaid haavu. Kui sa oled olnud töötu ja ei leia tööd, loob Jupiter võimalused selle leidmiseks.

Nüüd Rahu liigub Lõvisse Jaanuari lõpus, seega Veebruar kuni August 2016 kõikidel on Jupiteri ja Rahu ühendus, mida mõjutab Saturn. Need on India astroloogia kolm kõige tähtsamat planeeti. Sellel perioodil on kindlasti palju intensiivsust ja laienemist. Rahu omab plahvatuslikku energiat ja laiendab suuresti „vundamenti“, mille rajamisele oled sa viimased kuus kuud keskendunud. Rahu toimib selles majas hästi, kuid võib tekitada segadust tervisega ja kaastöötajatega seoses.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.