Saturn erinevates majades ning karmavõlg

saturnSaturni nimetatakse üksinduse, hirmude ja lahti laskmise planeediks. Ärevus, hirm, lein, ebakindlus, kaotus ja valusad õppetunnid  on metoodika, mida Saturn rakendab, et õpetada isikule mil moel lasta lahti mõttetutest asjadest.

Elu teatavas faasis ja vanuses me saame teadlikumateks asjadest, mis on suuremad kui meie ning mida me ei saa kontrollida, nt: surm, krooniline haigus või ülemäärased kohustused. Need on valulikud kriisid, mil õpime Saturni õppetunnid. Lõppkokkuvõttes teeb Saturn meid eluküpsemaks ning me teeme rahu oma minevikuga ja laseme sellest lahti. Hea Saturn on kaastundlik ja mõistev. Halb Saturn on väga kibestunud ning isekas.

Saturn esindab mainet, ambitsioonikust, hirmu,vastutust, hilinemist, piiranguid, haiguseid, võimekust teha rasket tööd, stressi ja isoleeritust. Saturn on karma planeet. See mõistab kohut vastavalt isiku karmale ning annab talle uue elu, mis baseerub eelmise elu karmal. Mitte keegi ei põgene püha karma seaduste ees. Kõik on võrdsed ning erinevus on ainult mineviku karma. Kui sa teed head, saad head. Kui teed halba, saad halba. Igal teol on võrdne ning vastupidine reaktsioon selles püha seaduses. Kui keegi on halvas olukorras, siis seda kindlasti oma enda lolluse ja ignorantsi pärast, mitte kellegi teise pärast.

Seega, mis on sõltuvalt majast Saturnile iseloomulikult omased. Me peame kombineerima erinevate majade ning Saturni tähendust.

 

Saturn 1. majas.

Tõusumärk või esimene maja on kõige esimene asi, mida me õpime ja kogeme. Saturn esimeses majas muudab inimese hirmunuks, piiratuks ja võimetuks kogeda uusi asju. Saturn esimeses majas käitub just kui nõrgestatult. (Kuna sodiaagis 1. märgis ja majas on Jäär, kaotab see oma tugevuse). See võib viidata hirmule loova eneseväljenduse ees.

Põhjused peituvad eelmistes eludes kogetud halbadele kogemustele. Hirmu kogedes viib see enesekindluse puudumiseni, ebakindluseni, arguseni, häbelikkuseni, piinlikuseni ning võimetuseni kehtestada ennast.  Kõik see vormib isikul pessimistlikku suhtumisse ellu ning alistutakse iga vastasseisu ees. Kogetu  võib viidata eelmises elus kogetud ahistamisele, mis tänases elus takistab inimesel oma eesmärke täitmast. Isik võis hoiduda saavutamisest ning kogeda frustratsiooni, mis pani neid  tundma alandlikust ning kaastunnet teiste inimeste vastu.

Seda kõike on võimalik muuta, kui olukord on seotud teised inimesed, sest nii saab inimene õppida end kehtestama ning püüdlema oma eesmärkide poole. Isik peab õppima saama üle oma negatiivsusest ning olema fokusseeritud oma eesmärkidele. Üksinduses elamine ainult võimendab hirme ja ebakindlust.

Saturn 2. maja.

Saturn teises majas viitab hirmule olla vaene ning tunne, et kunagi ei ole piisavalt, on tihti mõtetes. Kas varajases lapsepõlves või eelmises elus kogetud puudused on taolise hirmu põhjustajaks. Teine maja esindab peamiselt materiaalseid rikkusid, enesehinnangut, väärtusi ning perekonda. Esineb võimalus, et praegusesse ellu sünniti vaesesse perekonda. Kujuneb pennivenitaja mentaliteet, hoolimata rikkuste hulgast. Mõlemad kogemused, ahnus ja vaesus, on motivaatoriks, et saada rikkaks, andes õppetunde, mis omab elus tõelisi väärtusi.

Rahatus, madal enesehinnang, turvatundetus on selles elus kogetavad faktorid, mida inimene peab  arendama. Need õppetunnid võivad tulla seoses kiire rikkuse saavutamisega ning äkilise kaotamisega, kus tunnetakse materiaalsete väärtuste tühisust.

Isik peab õppima, et rahaga ei saa osta turvatunnet ning eneseväärtust ning tõeline väärtus tuleb enda seest. Raha on isikule tähtis, kuid ta ei peaks raha vältima ning peaks õppima veetma aega looduses ning perega.

Saturn 3. majas.

Saturn kolmandas majas viitab hirmule reisida, sest kardetakse õnnetust või tragöödiat,mis reisimise ajal esineda võib.  Isik võib karta end verbaalselt, kirjalikult väljendada, sest puudub julgus. Need hirmud võivad viia häbelikuseni, halva esinemiseni või ebamäärasele enesetunnetusele. Paljud selle asetusega isikud näevad palju vaeva, et väljendada end lingvistiliselt hästi, et vähendada enda ebakindlust ning ebamäärast enesetunnetust. Kord, kui nad on oma ebamäärasuse nõrkuseks tunnistavad, saavad nad selle tugevuseks pöörata. Neist võivad saada suurepärased suhtlejad ning võivad töötada õpetajana.

Kui isikul on kõne või kuulmisega probleemid, siis see on märk sellest, et isik võis eelmises elus või varajases lapsepõlves takistada teistel õppimist või rääkimist. Et olukord tasakaalustada, tuleb isikul nüüd selles elus kogeda midagi sarnast, kui tahetakse  saavutada tasakaal. Vahel see tasakaal saavutatakse isiku piiramise abiga, kus isik on kurt, tumm või tugeva kõnehäirega.

Saturn 4. maja. 

Saturn siin majas viitab raskele olukorrale kodus. Eelmises elus tingitud hüljatus ning armastuse puudumine pereliikmete poolt kandub sellesse ellu üle hirmude näol. See väljendub puudulikus emotsionaalses toes pereliikmete ja vanemate poolt. Tragöödiate hulka võivad kuuluda lähedase surm, haigus, ressurside puudulikus või läheduse puudumine. Kodune õhkkond võib olla keeruline ning võib esineda palju kohustusi ja vastutust. Lähedastest ja teistest pereliikmetest ollakse emotsionaalselt distantseeritud. Inimesel tekib tunne, et teda ei armastata ning sellepärast haavub emotsionaalselt. Talle on vaja turvatunnet, sestap peamine motiiv on kaitse, mis tagab isikule turvalisuse ja stabiilsuse. Tal on raskusi teiste inimeste usaldamisega ning enda avamine neile on raskendatud.

Sellest karmast vabanemine on isikule tähtis õppetund. Suure tõenäosusega on sellel isikul lihtne olla kaastundlik ning väärtustav oma pere suhtes. Eelmises elus võidi seda omadust temas alla suruda.

Saturn 5. majas.

Saturn viiendas majas viitab eneseväljenduse hirmule. See viitab enesekindluse, loovuse, enesekehtestamise, energia, entusiasmi ja rõõmu puudulikusele. Hirm võib tuleneda eelmises elus kogetud loovuse allasurumisele või kellegi teise loovuse allasurumisest. Neis on loovus blokeeritud ning loovprojektid seega tulutud ja tulemusteta.

Viies maja on seotud armastuse ja romantikaga. Neil on probleeme oma tunnete väljendamine, sestap kogevad nad kriise neis valdkondades. Neil on raske ennast armastada. See on selle karma kõige olulisem õppetund. Nad peavad avastama enda unikaalsuse ja saavutama iseseisvuse.

See asetus võib viidata lastega seotud karmale. See võib tekitada viljatust või raskusi laste kasvatamisel. Nad leiavad omale eesmärgi, läbi mille oma karmast vabaneda. See võib olla suurenenud vastutus või töö, mis on seotud lastega.

Saturn 6. majas.

Saturn kuuendas majas võib viidata hirmule haiguse ees, mis võib olla nii vaimne kui füüsiline. See motiveerib isikut olema tähelepanelik ning teadlik oma tervise osas. Tervislik olukord ei pruugi olla seotud tervisega, vaid võib olla seotud kellegi teise isiku väärkohtlemisega. Karma eesmärk on tasakaalustada halba karmat töölisklassi suhtes. Kui isik käitus eelmises elus oma alluvatega väärikalt, siis pole mingisugust karmat vaja tasakaalustada ning karma on seetõttu puudulik. Kui oli vastupidi, peab karma tasakaalustama.

Need isikud võivad töötada lihttöölisena, olla kinni ebameeldival töökohal ning tüdinenud igapäevase töörutiini osas. Piirangud, rahuolematus ning frustratsioon tööga on tavalised. Nende ebameeldivuste õpetamise eesmärk peitub alandlikuse ning tööväärtustamise õpetamises. Nad peavad oma elus looma struktuuri ning õppima tööd tegema ja seda hindama.

Saturn 7. maja.

Saturn seitsmendas majas viitab hirmule üksinduse ees. See hirm võib olla tingitud valulikest suhtekogemustest, kus saadi haiget või tehti oma partnerile haiget. Inimene ei oska ega suuda ennast oma partnerile emotsionaalselt avada ning suhe kujuneb distantseerituks, külmaks ja tuimaks. Sellised takistused suhetes motiveerib isikut suhtuma suhetesse äärmise tõsidusega ning valivad omale partnereid sama standardi järgi.

Neil on tavaks luua suhteid, mis on piiravad, pettumusi täis ning armastuseta. Paljusid tõmbavad ligi tõsised ja stabiilsed suhted, mis on truud ning turvalised. Või otsitakse omale partneriks kogemustega ning turvalist isikut, kes pakub nende ellu struktuuri ja stabiilsust.

Neil isikutel on teatav karmaline võlg suhetega seoses ja nad peavad õppima armastusega seoses tähtsaid õppetunde, mille tulemusena tulevad nad toime üksindusega ning õpivad inimesi paremini tundma.

See positsioon võib veel viidata karmalisele seosele oma partneriga, kus tuleb kogeda mitmeid valusaid õppetunde.

Saturn 8. maja.

Kaheksas maja on Saturnile kõige keerulisem asetus, mis võib viidata intiimsuse hirmule. Hirm võib tuleneda kellegi teise poolsest reetmisest või ebaõnnest armastuse osas.  Võimalik, et eelmises elus kasutas isik armastuse ja intiimsuse vallas ebaausaud võtteid ning käesolevas elus on vaja olukord tasakaalustada. Võimalik, et sünnipere oli isiku vastu külm, ahistav või emotsionaalselt distantseeritud.

Neil inimestel võib olla lisaks probleeme seksuaalsusega, mis võib tingida seksuaalse võimetuse (nt:erektsiooni probleemid). Selle hirmu leevendamiseks võib isik harrastada üheöösuhteid, et  oma hirmu kontrolli all hoida. Teisteks võimalusteks loetakse seksuaalkurjategija ohvriks langemist või emotsionaalsete traumade kogemist, et tasakaalustada oma karma.

Järgmine väljakutse võib peituda teiste inimeste rahaga seoses. Võimalikud raskused pärandusega, maksudega või lahutusega. Karmavõla tasakaalustamiseks võib isik kõigest ilma jääda. Sellisel juhul võivad partnerlused tuua isikule kaela rahalised raskused. Taolised situatsioonid suunavad isiku psühholoogia uurimiseni  ja enda emotsionaalse heaolu saavutamiseni. Kaheksas maja  tähendab transformatsiooni läbi valulike sündmuste. Valulikud sündmused on vajalikud, et terveneda ning liikuda edasi. Kogu protsess on seotud hingelise kasvuga.

Saturn 9. maja.

Saturn üheksandas maja võib viidata hirmu kõrghariduse, religiooni, uskumuste ning reisimise osas. Isik on võib olla kogenud vaimset repressiooni, dogmasid, isiklikku piiranguid religioossete, juriidiliste või hariduslike institutsioonide poolt. Paljudel võib olla illusoorne maailmavaade või nad võivad tunda, et neid on religiooni või guru poolt reedetud. Selle tulemusena puudub neil usk ega usu midagi või kedagi. Ateism on selle positsiooniga tavaline.

Isik peab ise avastama oma uskumustesüsteemi, mis töötab ja sobib nende individuaalsusega. Ta võib õppida õigusteadust, teoloogiat, riigiteadusid või filosoofiat, et läbi nende elementide mõista oma väärtusi ning uskumusi. Hilisemas tulevikus võib ta neid õppeained ise õpetada.

See asetus võib viidata tolerantsi puudumisele, aktsepteerimatusele ja repressioonile, mis tuleb tasakaalustada. Positiivne on see, et ta  võib kõike neid asju õppida kogedes teisi kultuure ning tavasid, mis isiku maailmavaadet laiendab.

Saturn 10. majas.

Saturn kümnendas majas võib viidata hirmule edu, võimu ja avaliku alanduse ees, mis võib olla tingitud eelmises elus kogetud langusele. Eelmises elus võis isik oma võimu kuritarvitada ning praeguses elus on eriti ettevaatlik, et seda mitte uuesti teha. Teisalt, isiku suured ambitsioonid, tähtsuse vajadus, hirm edu ees võivad olla tingitud külma ja hoolimatu isa olemas olust. Isa võis olla külm, kriitiline ja nõudlik.

Et olla edukas, peab isik saama võitu oma tahtest olla kuulus ja mainekas. Kui isik on nutikas, hoidub ta võimu ärakasutamisest, ebaeetilistest võtetest ja hoiab end tagasi, sest vastasel juhul kogeb isik kaotusi ning langusi.

Saturn peab nägema palju vaeva, et hoida oma võimu ja sotsiaalset staatust, mis tihti toob endaga kaasa takistusi, pettumusi ning võimaluste puudumist karjäärilises plaanis. Igal juhul piisava ettevaatlikuse, töökuse, alandlikuse ja distsipliini tulemusena on kõik võimalik. See on ainuke moodus kuidas teenida ühiskonnas austus ja tunnustus.

Saturn 11. majas.

Saturn üheteistkümnendas majas võib viidata hirmule suhelda teistega ning kuuluda mingisse kogukonda. Eelmises elus võidi kogeda eemale lükkamist ja tõrjumist sotsiaalsete kogukondade poolt, seega selles elus on isik väga ettevaatlik,et mitte uuesti haiget saada. Isikul võib olla raske leida sõpru ning tuttavaid. Et saada üle oma hirmust, peavad nad tunnistama oma unikaalsust ja üksindust. Oma madalat enesehinnangut võivad nad kompentseerida grandioosse mina pildiga, maalides teistele endast pildi kui väga unikaalsest ja erilises inimesest.

Need isikud vajavad ekstra hoolt, et ehitada üles oma enesehinnang ning saada võitu sotsiaalsest isolatsioonist. Neil on vaja kuuluda kuhugi gruppi või kogukonda, et väljendada end ning luua midagi ühiskonnale parendavat. Neile võib langeda selle tulemusena suurenenud vastutus, mis võib kujuneda keeruliseks ning tekitavad palju väljakutseid.  Nad võivad luua sõprussuhteid isikutega, kellega nad olid eelmises elus tuttavad. Töötamine ning projektide elluviimine koos sõpradega on tavaline, mis saadakse kokku mingisuguse suurema eesmärgi nimel.

Saturn 12. majas.

Saturn kaheteistkümnendas majas võib viidata hirmule olla isoleeritud, sõltuvuses kellestki/millestki, invaliid, abitu või vaimselt haige,sest eelmises või selles elus võidi kogeda sarnaseid olukordi. Problemaatiline selle asetuse juures on võimalus, et isik võis väärkohelda vaimselt haiget isikut või teha haiget isikutele, kes on nõrgemad ning haavatavad.  Paljud isikud selle asetusega tunnevad süüd ning kohusetunnet teiste suhtes, mis on osa isiku karmalisest võlast.

Nad töötavad kõvasti, et vältida igasuguseid negatiivseid võimalusi ning panustavad ühiskonda viisidel, mis vähendavad isiku hirme. Nad tahavad aidata neid, kes on abitud ning nõrgemad. Karma tasakaalustamiseks pakuvad nad nõrgematele ja abivajajatele psühholoogilist ning vaimset tuge. Paljud neist saavad munkadeks või nunnadeks. Isolatsioon, sõltumine ning eraldatus võivad olla selle õppetunni tähtsad elemendid. Läbi nende kogemuste õpitakse kaastundlikkust. Õpitakse andma alla ning lahti laskma oma EGOst, ohverdades selle millegi suure hüvanguks. Tahet avastada oma enese hinge sügavusi ning kollektiivset teadvust saavad neile inimestele selgeks läbi elu raskete õppetundide.

Kui sa leiad oma elu ja Saturni asetusega sarnasusi, on sul karmavõlg, mida pead mõistma , et õppida ning lasta lahti.

 

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.