Retrograadsed planeedid sünnikaardis

Retrogratsioon (vakri) – planetaarne seisund, milles liigub planeet tagurpidi, kui seda Maalt jälgida.

Retrograadsed planeedid lisavad meie ellu tavalisest rohkem väljakutseid, millega peame tegelema.

Retrograadsed planeedid on ühed segadust tekitavamad aspektid astroloogias. Paljudel inimestel on sünnikaardis retrograadseid planeete. Astroloogiliselt näitab retrograadne planeet, et planeediga seotud energiad ei liigu sujuvalt ning on oma olemuslikult segased. Sõltuvalt märgist, majast ja aspektidest saame teada retrograadse planeedi iseloomu.

Retrograadsete planeetide puhul isikud kipuvad oma praegustele probleemidele otsima lahendusi minevikust, sestap ei funktsioneeri retrograadsed planeedid täies potentsiaalis.

See ei tähenda, et nad ei toimiks ega avalduks hästi, vaid inimene ei kasuta ega keskendu sellele piisavalt. Näiteks – Jupiteri retrograadsus viitab olukorrale, kus isik väldib õpetajaid ning gurusid ning ta ei pööra tähelepanu oma väärtustele ja uskumustele, sest minevikus on aset ebameeldivaid sündmusi eelnimetatud asjadega seoses.

Mõnedel inimestel on mitu retrograadset planeeti, mis viitab tugevatele karmalistele õppetundidele, mis on minevikust olevikku kaasa tulnud. Mida rohkem on retrograadseid planeete, seda segadust tekitavam on inimese elu. Isiku sisemine MINA ja välimine MINA on üksteisest isoleeritud.

Retrograadsed planeedid kordavad minevikus õppimata jäänud õppetunde. Kogu protsess avaldub alateadlikult ning jõuab teadvusesse ajal, mil inimene mõistab ja tuleb toime retrograadsete mõjudega. Kuna retrograadsed planeedid ei toimi nii selgelt kui otsesed planeedid, on nende tõlgendamine samuti raskendatud, sest retrograadsed planeedid toimivad kõik erinevalt, seega loeb tõlgendamisel väga palju aspektid, märk ja maja.

Retrograadsed planeedid toovad mineviku kogemused ja teadmised praegusesse ellu, sestap on väga oluline mõista milles on täpsemalt küsimus, et tulla praeguses elus esinevate probleemidega efektiivsemalt toime. Päike ja Kuu ei ole kunagi retrograadsed ning Rahu-Ketu on alati retrograadsed, viies meid otseselt kokku endas peituvate õppetundide ja kogemustega.

Sõltuvalt planeedi majalisest ja märgilisest asetusest tuleb retrograatse planeediga kogeda mingit vastuolu.

Kui inimesel on sünnikaardis Marss retrograadne, siis ei õnnestu inimesel õigel ajal üles näidata initsiatiivi, magades maha head võimalused. Ta kipub enne tegutsemist 2x mõtlema. Marss on loomupäraselt sõdur, kes käsu saades läheb ja teeb, ilma mõtlemata. Ta on julge ning brutaalne, hävitates enda ees kõik. Retrograadne olek toob vastuolu tema sisemisse natuuri, kus ta ei saa enam olla vapper ja julge, vaid peab olema tagasihoidlikum. Võimalik, et minevikus oldi väga impulsiivne ning sellest tingituna sooritati halbu tegusid.

Kui inimesel on sünnikaardis Merkuur retrograadne, siis ei õnnestu inimesel üheselt ega konkreetselt maailma aduda. Mõtted liiguvad abstraktsel moel, väljendudes mitmel erineval moel. Otsuste vastuvõtmine toimub keskmisest kauem, sest olukordi analüüsitakse mitme erineva nurga alt ning alati on oht asju üleanalüüsida. Sellest hoolimata on tegemist väga intelligentse isikuga, kes mineviku elus sooritas liigselt rutakaid ning läbikaalumata otsuseid, mis tõid endaga kaasa halbu või soovimatuid tulemusi.

Kui inimesel on sünnikaardis Veenus retrograadne, on inimesel väga omapärased ning unikaalsed maitsed nii armastuses kui kunstis üldse. Nad tahavad avaldada ning võtta vastu armastust väga teistsugusel moel. Sellisest Veenusest tulenevad igasugused fetishid ja kiiksud, mis peidavad endas retrograadse Veenuse õppetunde. Need inimesed on tihti suhetes valede inimestega, sest nad armastavad valedel põhjustel.

Kui inimesel on sünnikaardis Jupiter retrograadne, siis annab inimesele  võimekuse olla põhjendamatult optimistlik, millega seatakse üles end läbikukkumisele. Jupiter on tarkuste, väärtuste, filosoofia ja rikkuse planeet. Eelmises elus kogeti tõenäoliselt head materiaalset olukorda, kus sai olla pidevalt rõõmus ja täis optimismi, puutumata kokku elu raskuste ja reaalsusega. Selles elus kogetatakse teatavaid elu raskusi ning reaalsust, alles peale mida on inimesel võimalik mõista, mis on väärtus ning mis mitte.

Kui inimesel on sünnikaardis Saturn retrograadne, suurendab see igasugust vastuseisu. Ei taheta võtta vastutust ega täita oma kohustusi. Kui inimene võtab vastutuse, siis ei õnnestu tal seda kanda ning oma kohuseid täita. Selline käitumine materiaalses maailmas toob kaasa palju takistusi ning raskusi.

Retrograadne planeet peab tegema asju mitu korda, et õnnestuda. Pikemas perspektiivis on retrograadne planeet kõige tugevam, sest iga katsega muutub planeet tugevamaks ning energiad kinnistuvad rohkem. Hetkel, kui õnnestutakse, on planeet tugevam kui kunagi varem, sest planeet on õppinud mineviku õppetunnid, mis on selles elus värskelt kinnistunud.

Kui sa tahad teada, mis planeedid on sinul sünnikaardis retrograadsed, loo endale sünnikaart SIIN

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.