Märksõnad: planeetide tähendused

Jupiteri transiit Kaaludesse

Jupiter liikus Kaaludesse 12.09.2017 ning püsib seal 11.10.2018. Jupiter tunneb end kõige mugavamalt muutlikes ja kardinaalsetes märkides, mis lubavad tal oma väärtushinnanguid reguleerida ja ümbritsevaga kohaneda. Jupiter valitseb Amburit ja Kalasid. Jupiteri liikumine õhumärgis Kaalus toob tähelepanu alla avalikud suhted, sotsiaalmeedia ja rahvusvahelisus. Kaaludsid valitseb Veenus, mis on armastuse, ilu ja luksuse planeet. Kaalud on tuntud kui hästi rahulikud, tasakaalukad ning rõõmsameelsed, kes tahavad alati teisi õnnelikuks teha. Juhindudes Kaalude märgi sümboolikast, läheb neile korda õiglus, võrdsus ja tasakaalukus. LOE EDASI

Karmavarga

Meie sünnikaart koosneb kahe teistkümnes majast, mis jagunevad erinevatesse kategooriatesse – dharma (I V ja IX maja), artha (II, VI ja X maja), kama (III, VII ja XI maja) ja moksha (IV, VIII ja XII maja). Iga maja omab mingit konkreetset iseloomustust ja omadust. Näide – VII maja on abielu, partnerlus, äri, läbirääkimised jne. VII maja eritähenduslik kaart on D7 ehk saptamsa kaart. LOE EDASI

Arudha lagna- illusoorne MINA

Eelnevates artiklites olen põgusalt maininud terminit “Arudha lagna”, kuid pole pikemalt selgitanud selle tähendust.

Mis on Arudha lagna?

Arudha on illusioon, maya, mis meie ümber on. Lagna on tõusumärk, mis tähistab meie tõelist MINA pilti. Arudha lagna on meie illusoorne mina, mis näitab kuidas me maailmale tundume ja kuidas meid nähakse. Arudha lagna näitab inimese staatust maailmas. Ettevaatlik ning segaduses inimene võib välismaailmale tunduda kui tugev juht või tugev juht võib maailmale tunduda kui segaduses ja ettevaatlik inimene. Stsenaariume on miljoneid. Igal juhul on Arudha lagna, edasipidi AL, osa isiku iseloomujoontest. On väga tõenäoline ära arvata inimese AL ja mitte tõeline lagna, sest AL on illusioon ning mulje teistele inimestele.

Kuna AL on seotud illusiooni, pertseptsiooni ja muljega, siis on see väga tähtis materiaalsete kriteeriumite hindamisel. Pühak Parasara ja Jamini õpetasid, et XI maja AL-st edasi näitab inimese õnnestumisi ning XII maja AL-st edasi näitab isiku kulutusi. Loomult halvad planeedid III ja VI majas AL-st vaadatuna muudab isiku julgeks, kes ületab takistused vapralt. Selline kombinatsioon esineb tihti materiaalselt edukate inimeste kaardis.

Kas see tegelikuses ka nii on, on eraldi küsimus. Sellise mulje olemaolu on materiaalses maailmas oluline. Loomult head planeedid III ja VI majas AL-st vaadatuna muudab inimese diplomaatiliseks ning teistega arvestavaks inimeseks, kes ei kakle ega võitle avalikuse ees. Sellised kombinatsioonid esinevad tihti pühakute ning vaimsete inimeste kaartides.

On fakt, et inimesest esinev mulje ning tegelikus on erinev, mis tõttu on mõlema analüüsimine väga oluline.

Kuidas leida oma AL?

  1. Vaata, millises majas asub sinu D1 kaardi valitseja. Näide – Lõvi lagna ja valitseja Päike asub V majas, Amburis.
  2. Loe, mitu maja edasi asub tõusumärgi valitseja tõusumärgist (lugeda tuleb kellaliikumise vastassuunas). Näide – Päike asub Amburis, V majas, olles IX maja edasi Lõvist.
  3. Loe see arv, alustades tõusumärgist edasi ning vaata, mis märgi saad. Näide – Lõvi tõusumärgist loetuna, IX märki edasi, asub Jäär. Selle isiku AL on Jäär.
  4. Erandina, kui isikul asub lagna valitseja VII majas, tuleb lugeda valitseja positsioonist VII maja edasi ehk isiku tõusumärk ja AL on samad.

Et näha, mis on isiku AL kaart ning millised illusioonid ümber inimese keerlevad, tulebki teha AL tõusumärgiks ning lugeda kaart AL-st vaadatuna. Eelneva näite puhul kui D1 kaardis on inimesel Päike V majas, siis AL kaardis on Päike IX majas, mida muudab nägemust inimesest kardinaalselt.

Loo endale tasuta sünnikaart, et saaksid arvutada enda AL, SIIN

Horoskoobi analüüs – Vladimir Putin, osa 1

Vladimir Putin on Venemaa president, kes oli ametis 2000-2008; 2012-…….

Vladimir Putin sündis 7 oktoober 1952, Leningradis, kell 04:36.

Kuidas ja mil moel on Vladimir Putin olukorras, kus ta praegu on? Suurriigi valitseja, miljonär ning maailma mõjuvõimsam persoon – kõik ühes inimeses. Kui tema horoskoop ning muud astroloogilised näitajad lahti kodeerida, saame vastused. LOE EDASI