Märksõnad: 1. maja

Arudha lagna- illusoorne MINA

Eelnevates artiklites olen põgusalt maininud terminit “Arudha lagna”, kuid pole pikemalt selgitanud selle tähendust.

Mis on Arudha lagna?

Arudha on illusioon, maya, mis meie ümber on. Lagna on tõusumärk, mis tähistab meie tõelist MINA pilti. Arudha lagna on meie illusoorne mina, mis näitab kuidas me maailmale tundume ja kuidas meid nähakse. Arudha lagna näitab inimese staatust maailmas. Ettevaatlik ning segaduses inimene võib välismaailmale tunduda kui tugev juht või tugev juht võib maailmale tunduda kui segaduses ja ettevaatlik inimene. Stsenaariume on miljoneid. Igal juhul on Arudha lagna, edasipidi AL, osa isiku iseloomujoontest. On väga tõenäoline ära arvata inimese AL ja mitte tõeline lagna, sest AL on illusioon ning mulje teistele inimestele.

Kuna AL on seotud illusiooni, pertseptsiooni ja muljega, siis on see väga tähtis materiaalsete kriteeriumite hindamisel. Pühak Parasara ja Jamini õpetasid, et XI maja AL-st edasi näitab inimese õnnestumisi ning XII maja AL-st edasi näitab isiku kulutusi. Loomult halvad planeedid III ja VI majas AL-st vaadatuna muudab isiku julgeks, kes ületab takistused vapralt. Selline kombinatsioon esineb tihti materiaalselt edukate inimeste kaardis.

Kas see tegelikuses ka nii on, on eraldi küsimus. Sellise mulje olemaolu on materiaalses maailmas oluline. Loomult head planeedid III ja VI majas AL-st vaadatuna muudab inimese diplomaatiliseks ning teistega arvestavaks inimeseks, kes ei kakle ega võitle avalikuse ees. Sellised kombinatsioonid esinevad tihti pühakute ning vaimsete inimeste kaartides.

On fakt, et inimesest esinev mulje ning tegelikus on erinev, mis tõttu on mõlema analüüsimine väga oluline.

Kuidas leida oma AL?

  1. Vaata, millises majas asub sinu D1 kaardi valitseja. Näide – Lõvi lagna ja valitseja Päike asub V majas, Amburis.
  2. Loe, mitu maja edasi asub tõusumärgi valitseja tõusumärgist (lugeda tuleb kellaliikumise vastassuunas). Näide – Päike asub Amburis, V majas, olles IX maja edasi Lõvist.
  3. Loe see arv, alustades tõusumärgist edasi ning vaata, mis märgi saad. Näide – Lõvi tõusumärgist loetuna, IX märki edasi, asub Jäär. Selle isiku AL on Jäär.
  4. Erandina, kui isikul asub lagna valitseja VII majas, tuleb lugeda valitseja positsioonist VII maja edasi ehk isiku tõusumärk ja AL on samad.

Et näha, mis on isiku AL kaart ning millised illusioonid ümber inimese keerlevad, tulebki teha AL tõusumärgiks ning lugeda kaart AL-st vaadatuna. Eelneva näite puhul kui D1 kaardis on inimesel Päike V majas, siis AL kaardis on Päike IX majas, mida muudab nägemust inimesest kardinaalselt.

Loo endale tasuta sünnikaart, et saaksid arvutada enda AL, SIIN

Planetaarsed joogad V – Raj joogad

Eelmises artiklis kirjutasin Päikesega seotud joogadest, mis on üheks suureks kategooriaks joogade hulgas. Neljas ehk eelviimane suurem jooga kategooria on Raj joogad, mida peetakse väga headeks kombinatsioonideks, sest nende tulemus ja olemus on mõlemad väga positiivsed, tuues inimese elus esile häid sündmusi (abielu, edutamine jne)

India astroloogias peetakse kõige paremateks majadeks I, IV, V, VII, IX, X maju, eriti V ja IX maja. Nende majade valitsejad ning aspektid on määrava tähtsusega. Kui esineb nende majade valitsejate vahel mingi seos aspekti, ühenduse vms näol, saab võimalikuks Raj jooga esinemine. LOE EDASI

Planetaarsed joogad II – mahapurusha joogad

Viimases artiklis kirjutasin planetaarsetest joogadest üldiselt, siis selles artiklis kirjutan põgusalt põhilistest joogadest, mis on india astroloogias kasutusel. Eelnevalt sai mainitud, siis on olemas viite erinevat põhitüüpi.

  1. Jooga, mis on seotud Lagnaga ehk I majaga. Need joogad mõjutavad otseselt sinu keha, teadvust ja väljanägemist.
  2. Joogad, mis on seotud Kuuga. Need joogad mõjutavad otseselt sinu mõtlemist, taju ning ümbritsevaga suhestumist.
  3. Joogad, mis on seotud Päikesega. Need joogad mõjutavad otseselt sinu hinge.
  4. Raja joogad, mis on seotud saavutustega ja staatusega. “Raj” tähendab kuningat, valitsejat ning Raj jooga aktiveerumine ja olemas olu kaardis viitab tänapäeva kontekstis staatuse tõusule või karjääri tegemisele, kus ollakse oma ala parim.
  5. Parivartan joogad. Need joogad esinevad, kui omavahel seotud planeedid asetsevad üksteise märkides, segunedes teineteise energiatega.

See artikkel kirjeldab joogasid, mis on seotud lagnaga, millele on lisatud näited.

LOE EDASI

Rahu-Ketu transiit Vähi-Kaljukitse teljel Kaljukitse tõusumärgile/kuumärgile

Rahu ja Ketu on astroloogilised deemonid, mis tahavad maitsta elus värve, tehes selleks kõik. Mütoloogilises plaanis tähistavad nad alateadvust. Rahu ja Ketu mängivad suurt rolli inimese teadvuse arenemisel, mil toimub meil alati sisemine dialoog õige ja vale hindamisest.

Mõlemad tekitavad segadust, illusioone, suitsu ja meeltesegadust. Sellest hoolimata aitavad nad alati meil teadlikult areneda. Ülal nimetatud efektid saavad aset leida, sest nad on alati 180 kraadi üksteisega lahus ja seega asuvad üksteisest 7. maja kaugusel (näiteks kui Rahu on I majas, siis Ketu on alati VII majas). LOE EDASI